Op 21 mei 2024 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Op zaterdag 11 mei 2024, tijdens de Asperse jaarmarkt, is het weer mogelijk de toren van de grote St. Catharinakerk te beklimmen.

Met het strippen van alle oorspronkelijkheid uit de woonhuizen Voorstraat 4 en 6 en de aanstaande sloop van de deel en bijgebouwen van beide boerderijen wordt zowel het bestaansrecht als het falen van de Vereniging Oud Asperen pijnlijk duidelijk. Reeds in oktober 2019 heeft de Vereniging Oud Asperen schriftelijk haar bezorgdheid geuit jegens de Gemeente West Betuwe aangaande de plannen voor beide panden. Destijds is schriftelijk toegezegd dat er een bestemmingsplanwijziging diende plaats te vinden waarbij de mogelijkheden van participatie en bezwaar bestond (zie brief hieronder). Dit is nu omgaan door het College van Burgemeester en Wethouders door toestemming te geven voor de sloop van de panden waarna verder bezwaar natuurlijk zinloos word. Heden is door een bestuurslid van de Vereniging geprobeerd nog iets vast te leggen van de oorspronkelijke kenmerken van de panden maar het was reeds te laat.

Alle stukken welke de Gemeente Lingewaal c.q. haar rechtsopvolger de Gemeente West Betuwe in bruikleen had van de Vereniging Oud Asperen in het voormalige Gemeentehuis in en bij de Villa Süter te Asperen zijn per 16 november 2020 aan ons geretourneerd.

Met de aankondiging van de opheffing van de Gemeente Lingewaal is een overeenkomst gesloten met Burgemeester dat stukken welke in bruikleen waren bij de gemeente retour zouden komen. Het gaat hierbij om de klok(ken) van het oude stadhuis (gesloopt in 1952), de poortwachters van dit zelfde pand, wat meubels (dekenkist, bank etc.) en kunst. Alle stukken waren reeds geretourneerd vlak voor de opheffing van de gemeente maar de poortwachters bleven in de Villa Süter staan. Ook deze zijn nu gelukkig door onze Archivaris Gijs de Man opgehaald en terug in ons beheer.

Omdat het houden van een ALV (Algemene Ledenvergadering) in 2020 niet mogelijk is gebleken publiceren wij de Jaarcijfers 2019 zoals opgesteld door onze penningmeester en geaccordeerd door de onafhankelijke kascommissie op onze internetsite en de eerstvolgende courant (nr. 145).

Als er vragen of opmerkingen zijn betreffende de jaarcijfers en/of de begroting zoals weergegeven dan kunnen (leden van de vereniging) deze richten aan: penningmeester@oud-asperen.nl

Helaas is het onmogelijk om de verplichte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden in 2020. Er zij n twee pogingen gedaan welke steeds, vanwege afgekondigde verscherpte maatregelen, geannuleerd moesten worden. Het museum aan de Achterstraat 64 te Asperen (normaliter geopend op zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur van mei t/m augustus) blijft helaas tot nader bericht gesloten.

In 2018 heeft de Vereniging Oud Asperen een volwaardige replica van het kruis van het Kruisherenklooster (Minstraat Asperen 1314 – 1578) geschonken aan de stad Asperen en opgehangen tegenover de grote St. Catharinakerk te Asperen. Tussen 21 en 27 november 2020 is dit professioneel verwijderd van de muur en gestolen. Ondanks oproep dit te retourneren is dit niet gebeurd en blijft het (voor ons) kostbare stuk zoek.