Met het strippen van alle oorspronkelijkheid uit de woonhuizen Voorstraat 4 en 6 en de aanstaande sloop van de deel en bijgebouwen van beide boerderijen wordt zowel het bestaansrecht als het falen van de Vereniging Oud Asperen pijnlijk duidelijk. Reeds in oktober 2019 heeft de Vereniging Oud Asperen schriftelijk haar bezorgdheid geuit jegens de Gemeente […]

Alle stukken welke de Gemeente Lingewaal c.q. haar rechtsopvolger de Gemeente West Betuwe in bruikleen had van de Vereniging Oud Asperen in het voormalige Gemeentehuis in en bij de Villa Süter te Asperen zijn per 16 november 2020 aan ons geretourneerd. Met de aankondiging van de opheffing van de Gemeente Lingewaal is een overeenkomst gesloten […]

Omdat het houden van een ALV (Algemene Ledenvergadering) in 2020 niet mogelijk is gebleken publiceren wij de Jaarcijfers 2019 zoals opgesteld door onze penningmeester en geaccordeerd door de onafhankelijke kascommissie op onze internetsite en de eerstvolgende courant (nr. 145). Als er vragen of opmerkingen zijn betreffende de jaarcijfers en/of de begroting zoals weergegeven dan kunnen […]