Bruikleengoederen retour !

Alle stukken welke de Gemeente Lingewaal c.q. haar rechtsopvolger de Gemeente West Betuwe in bruikleen had van de Vereniging Oud Asperen in het voormalige Gemeentehuis in en bij de Villa Süter te Asperen zijn per 16 november 2020 aan ons geretourneerd.

Met de aankondiging van de opheffing van de Gemeente Lingewaal is een overeenkomst gesloten met Burgemeester dat stukken welke in bruikleen waren bij de gemeente retour zouden komen. Het gaat hierbij om de klok(ken) van het oude stadhuis (gesloopt in 1952), de poortwachters van dit zelfde pand, wat meubels (dekenkist, bank etc.) en kunst. Alle stukken waren reeds geretourneerd vlak voor de opheffing van de gemeente maar de poortwachters bleven in de Villa Süter staan. Ook deze zijn nu gelukkig door onze Archivaris Gijs de Man opgehaald en terug in ons beheer.