Artikelen door Beheerder

Sloop treft Asperen in haar ziel

Met het strippen van alle oorspronkelijkheid uit de woonhuizen Voorstraat 4 en 6 en de aanstaande sloop van de deel en bijgebouwen van beide boerderijen wordt zowel het bestaansrecht als het falen van de Vereniging Oud Asperen pijnlijk duidelijk. Reeds in oktober 2019 heeft de Vereniging Oud Asperen schriftelijk haar bezorgdheid geuit jegens de Gemeente […]

Bruikleengoederen retour !

Alle stukken welke de Gemeente Lingewaal c.q. haar rechtsopvolger de Gemeente West Betuwe in bruikleen had van de Vereniging Oud Asperen in het voormalige Gemeentehuis in en bij de Villa Süter te Asperen zijn per 16 november 2020 aan ons geretourneerd. Met de aankondiging van de opheffing van de Gemeente Lingewaal is een overeenkomst gesloten […]

Jaarcijfers Vereniging Oud Asperen 2019 en begroting 2020

Omdat het houden van een ALV (Algemene Ledenvergadering) in 2020 niet mogelijk is gebleken publiceren wij de Jaarcijfers 2019 zoals opgesteld door onze penningmeester en geaccordeerd door de onafhankelijke kascommissie op onze internetsite en de eerstvolgende courant (nr. 145). Als er vragen of opmerkingen zijn betreffende de jaarcijfers en/of de begroting zoals weergegeven dan kunnen […]

Corona (Covid 19) in Asperen

Helaas is het onmogelijk om de verplichte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden in 2020. Er zij n twee pogingen gedaan welke steeds, vanwege afgekondigde verscherpte maatregelen, geannuleerd moesten worden. Het museum aan de Achterstraat 64 te Asperen (normaliter geopend op zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur van mei t/m augustus) blijft helaas tot nader bericht […]

Kruisherenkruis gestolen

In 2018 heeft de Vereniging Oud Asperen een volwaardige replica van het kruis van het Kruisherenklooster (Minstraat Asperen 1314 – 1578) geschonken aan de stad Asperen en opgehangen tegenover de grote St. Catharinakerk te Asperen. Tussen 21 en 27 november 2020 is dit professioneel verwijderd van de muur en gestolen. Ondanks oproep dit te retourneren […]