Met het strippen van alle oorspronkelijkheid uit de woonhuizen Voorstraat 4 en 6 en de aanstaande sloop van de deel en bijgebouwen van beide boerderijen wordt zowel het bestaansrecht als het falen van de Vereniging Oud Asperen pijnlijk duidelijk. Reeds in oktober 2019 heeft de Vereniging Oud Asperen schriftelijk haar bezorgdheid geuit jegens de Gemeente West Betuwe aangaande de plannen voor beide panden. Destijds is schriftelijk toegezegd dat er een bestemmingsplanwijziging diende plaats te vinden waarbij de mogelijkheden van participatie en bezwaar bestond (zie brief hieronder). Dit is nu omgaan door het College van Burgemeester en Wethouders door toestemming te geven voor de sloop van de panden waarna verder bezwaar natuurlijk zinloos word. Heden is door een bestuurslid van de Vereniging geprobeerd nog iets vast te leggen van de oorspronkelijke kenmerken van de panden maar het was reeds te laat.