Jaarcijfers Vereniging Oud Asperen 2019 en begroting 2020

Omdat het houden van een ALV (Algemene Ledenvergadering) in 2020 niet mogelijk is gebleken publiceren wij de Jaarcijfers 2019 zoals opgesteld door onze penningmeester en geaccordeerd door de onafhankelijke kascommissie op onze internetsite en de eerstvolgende courant (nr. 145).

Als er vragen of opmerkingen zijn betreffende de jaarcijfers en/of de begroting zoals weergegeven dan kunnen (leden van de vereniging) deze richten aan: penningmeester@oud-asperen.nl